Een van de vier voorstellingen van het Kwatta XL- project, waarmee we basisschoolleerlingen in de klas verrasten. Ik speelde voor groep 3/4 dit stuk over een moeder die zó zuinig is op haar zoon, dat ze geen enkele klas schoon genoeg vindt. Maar dan heeft de zoon er genoeg van en komt in opstand..

 

IK ZAL NOOIT LEREN WEGRENNEN